گوناگون از زيست شناسي

گوناگون از زيست شناسي

جهان هر کس به اندازه وسعت دانش اوست - مولا علی(ع)

كشف اين موضوع كه بزرگترين ارگانيسم حال حاضر زمين كدام است،  كمي مشكل به نظر مي رسد؛  به اين دليل كه يك موجود زنده  را مي توان بر اساس طول ، حجم و يا ارتفاع بررسي كرد و بر همين اساس تا حدودي تعريفي كه از بزرگ بودن به دست مي آيد نسبي است  و از طرف ديگر ارگانيسم بايد در گروه مناسب و به صورت منطقي بررسي شود ؛  مثلا مقايسه يك حشره با نهنگ آبي به عنوان اينكه نهنگ بزرگترين جانور زمين است منطقي به نظر نمي رسد.  بر همين اساس بزرگترين ارگانيسمهاي موجود در زمين را به اين ترتيب معرفي مي كنند:

·  پستانداران

بزرگترين پستاندار آبزي نوعي نهنگ موسوم به نهنگ آبي (Balaenoptera musculus) با حداكثر 40 متر طول و 200 تن وزن مي باشد  و بزرگترين پستاندار ساكن خشكي فيل آفريقايي(Loxodonta africana) است كه در هنگام تولد حدود 100 كيلوگرم وزن دارد .  بزرگترين فيل آفريقايي كه تاكنون مشاهده شده 13.5 تن وزن داشته كه در اين زمينه ركورد دار است.

    

 

بزرگترين ارگانيسم در هر دسته از گروه پستانداران به اين ترتيب است :

§   بزرگترين جانور كيسه دار، كانگروي قرمز(Macropus rufus) با حدود 100 كيلو وزن و 2 متر قد مي باشد.

§   در گروه حشره خوارها بزرگرين پستاندار حشره خوار، موش مهتابي (Echinosorex gymnura) با 2 كيلو گرم وزن و حدود 60 سانتيمتر طول است.  

§   در گروه مورچه خوارها ، مورچه خوار غول پيكر(Myrmecophaga tridactyla) با 65 كيلوگرم وزن و 2 متر طول ركورد دار است . 

§   خفاش تاج دار طلايي(Acerodon jubatus) با 55 سانتيمتر طول و 1.5 كيلو گرم وزن بزرگترين خفاش از گروه خفاش ها است .

§   در ميان پريماتها( نخستينيان)،  گوريل شرقي (Gorilla beringei graueri) با 1.80 متر طول و 225 كيلوگرم وزن ركوردار است .

 

      

             

 

§   در گروه گوشتخواران برگترين گوشتخوار آبزي،  شير دريايي(Mirounga leonina) با 6.5 متر طول و 5 تن وزن و بزرگترين پستاندار گوشتخوار ساكن خشكي، خرس قطبي(Ursus maritimus) و خرس گریزلی(Ursus arctos) مشتركا با حدود 1 تن وزن و 3 متر طول مي باشند.

§   در گروه گاوهاي دريايي ، گاو دريايي هندي(Trichechus manatus) با 4 متر طول و 1500 كيلو وزن بزرگترين است.

§   در ميان پستانداران ثم دار،  كرگدن سفيد(Ceratotherium simum) با 4.5 متر طول و 2 متر بلندي و 5 تن وزن بزرگترين جانور از گروه فرد ثم ها و اسب آبي(Hippopotamus amphibius) با  4.8 متر طول  و 5 تن وزن بزرگترين جانور از گزوه زوج ثم ها مي باشد.

§   بزرگترين جونده زنده زمين نيز كاپي بارا با 1.5 متر طول و 80 كيلوگرم وزن مي باشد .

 

          

          

   

 

·  پرندگان

بزرگترين پرنده زنده زمين، شترمرغ (Struthio camelus) با 160 كيلو وزن و 2.5 متر ارتفاع مي باشد.

 

در ميان هر گروه از پرندگان، بزرگترينها شامل :

§   در ميان پرندگان شكاري ، لاشخور سياه (Aegypius monachus) با 14 كيلوگرم وزن، 1.10 متر طول و 3متر فاصله بين دو بال بزرگترين پرنده شكاري زنده شناخته مي شود.

§   در ميان خروس سانان((Galliformes بوقلمون وحشي(Meleagris gallopavo) با 130 سانتيمتر طول و 14 كيلوگرم وزن بزرگترين خروس سان مي باشد.

§   قو ي ترمپت زن(Cygnus buccinator) با 1.80 متر طول ، 17 كيلوگرم وزن و 3 متر فاصله بين دو بال بزرگترين غازسان(Anseriformes) مي باشد.

         

       

 

§   از گروه مرغان طوفان(Procellariiformes) ، آلباتروس (Diomedea exulans) با 1.4 متر طول ، 13 كيلوگرم وزن و 3.6 متر فاصله بين دو بال بزرگترين گونه مي باشد علاوه بر اين آلباتروس بزرگترين فاصله بين دو بال را در گروه هاي مختلف پرندگان دارد.

§   پنگوئن امپراطور(Aptenodytes forsteri) با 1.4 متر طول و 46 كيلوگرم وزن بزرگترين گونه در ميان گروه پنگوئن ها مي باشد.

§   بزرگترين گونه ي طوطي ، طوطي ماكائو(Anodorhynchus hyacinthinus) با 1.2 متر طول و حدود 2 كيلو وزن مي باشد.

§   بزرگترين گونه از جغدها ، جغد عقابي اروسيا(Bubo bubo) مي باشد كه تا 80 سانتيمتر طول و حدود 4.5 كيلوگرم وزن مي رسند .

§   بزرگترين گنجشك سان(Passeriformes) نوعي كلاغ موسوم به کلاغ نوک درشت Corvus crassirostris مي باشد كه 70 سانتيمتر طول و 1.5 كيلوگرم وزن دارد.

       

        

 

·  خزندگان

بزرگترين خزنده حال حاضر زمين كركوديل آب شور(Crocodylus porosus) با 5 تا 8 متر طول و حدود 2000 كيلوگرم وزن مي باشد .

 

·  ماهيان

در ميان ماهيان غضروفي ، كوسه نهنگي با 12 متر طول و 22 تن وزن بزرگترين گونه و در بين ماهيان استخواني، خورشيد ماهي(Mola mola) با 4.5 متر طول و حدود 2.5 تن وزن بزرگترين گونه ماهي استخواني شناخته مي شود.

 

·  بي مهرگان

بزرگترين جانور بي مهره ي شناخته شده ماهي مركب غول پيكر با حدود 13 متر طول مي باشد.

 

      

      

 

·  گياهان

§   قطور ترين گياه جهان نوعي درخت سوزني برگ به نامTaxodium mucronatum  با 11.42 متر قطر و 35.87 متر ارتفاع مي باشد که در مکزیک واقع است.

§   بلندترين گياه سورني برگ جهان نوعي سكويا(Sequoiadendron giganteum)مي باشد كه تا 100 متر مي رسد.

§   بلندترين گياه گلدار جهان ، اكاليپتوس(Eucalyptus regnans) است كه تا 90 متر مي رسد.

§   بزرگترين گل جهان متعلق به نوعي گياه متعفن به نام Rafflesia arnoldii مي باشد كه قطري حدود 1 متر و وزني در حدود 11 كيلوگرم دارد.

§   بزرگتري گل آذين نامحدود در قلمرو گياهي متعلق به گياه تيتان(Titan arum) مي باشد

§   بزرگترين گياه آب زي ،Posidonia oceanica  نام دارد ، بزرگترين نمونه ي كشف شده از اين گونه 8كيلومتر طول داشته است .

§   بزرگترين قارچ جهان نيز قارچ عسلي(Armillaria ostoyae) است كه شبكه ميسليوم زير زميني آن بيش از 8 كيلومتر ادامه مي يابد.

 

        

 

·  گونه هاي ديگر

§   بزرگترين گونه آغازيان كلپها(Kelp) هستند كه تا 30 متر طول مي يابند.

§   بزرگترين گونه پرتوزوآ ، نوعي آميب به نام آميب غول است كه تا چند سانتيمتر طول مي يابد.

§   بزرگترين گونه باكتري ، Thiomargarita namibiensis نام دارد كه حدود 0.75 ميليمتر طول دارد و حدود 1 ميليون بار بزرگتر از گونه هاي معمول باكتري است به همين دليل با چشم غير مسلح قابل روئيت است.

         

+ نوشته شده در  چهارشنبه 9 مرداد1387ساعت 16:47  توسط صالح كاميابي  | 
Balatarin